Agile Warsaw

Ostatnio nie wiele czasu mam na czytanie, a jeszcze mniej na pisanie. Tak więc dopiero teraz znalazłem informację na GoldenLine o powstaniu grupy Agile Warsaw.

Grupa posiada swoją stronę na Google Groups pod adresem:

http://groups.google.com/group/agile-warsaw?hl=pl&pli=1 .

Charakter grupy jest otwarty. Spotkania odbywają się w wybrane poniedziałki. Do tej pory miały miejsce dwa, a kolejne już dziś.

Tematy z pierwszych spotkań i prezentacje:

Marek Kirejczyk – ‘From Scrum to Kanban‘, czyli jak być jeszcze bardziej Agile, przejść od Scruma do Kanabana, zmniejszając Time To Market, poprawiając jakość, synchronizując projekty między sobą i poprawiając komunikacje. (prezentacja)

Mateusz Srebrny – ‘Spikes‘ – o tym jak planować research i analizę w metodykach agile. (Prezentacja)