Scrum Role

W metodyce Scrum wysętpują trzy podstawowe role. Każda z nich ma przydzielony odpowiedni zakres kompetencji. Podstawowe role to:

  • ScrumMaster
  • Właściciel Produktu
  • Zespół

Role te zaliczane są do tzw. grupy świń, czyli grupy zaangażowanej w proces tworzenia projektu. Dodatkowo, występuje jeszcze rola ‘udziałowca’. Mogą to być np. osoby finansujące projekt, zarząd, czy przyszli użytkownicy. Osoby z tej grupy nazywa się ‘kurczakami’. Są one zainteresowane realizacją projektu, ale  nie są bezpośrednio zaangażowane w jego tworzenie.

Zespół

Zwykle opisy ról w metodykach zarządzania projektami zaczyna się od kierowników. W przypadku Scrum zdecydowanie należy zacząć od zespołu, ponieważ to on jest najważniejszy w całym projekcie.

Zadaniem zespołu jest realizowanie projektu poprzez zamianę zaległości produktowych (product backlog) w funkcjonalności.  Bardzo ważne jest, że w Scrum zespół powinien mieć charakter interdyscyplinarny, czyli składać się ze specjalistów różnych dziedzin. Np. programiści, testerzy, architekt itp.

Główne założenie metodyki mówi, że zespół jest odpowiedzialny za zarządzanie samym sobą. Scrum jest pozbawiony typowego Project Managera. To zespół, który analizuje problem i listę funkcjonalności do zaimplementowania jest odpowiedzialny za zorganizowanie swojej pracy.

Za optymalną wielkość zespołu uznaję się grupę siedmiu osób (+- 2). Empirycznie stwierdzono, że dla takiej liczebności występuje maksymalna wielkość efektu synergii. Efekt ten opiera się na założeniu,  że dwie pracujące osoby mają lepszą wydajność pracy, niż to wynika z sumy wydajności każdej z nich z osobna.

Właściciel produktu

To osoba odpowiedzialna za zarządzanie wymaganiami projektu spisanych w postaci zaległości produktowych. Właściciel produktu jest przedstawicielem udziałowców. Do jego zadań należy właściwe dobieranie funkcjonalności w kolejnych iteracjach tak, aby zmaksymalizować zyski osiągane z realizacji projektu.

ScrumMaster

Jest to osoba odpowiedzialna za nadzorowanie procesu Scrum. Celem osoby w tej roli jest pomoc zespołowi, aby ten mógł pracować jak najefektywniej. Koniecznie należy zwrócić uwagę, że ScrumMaster nie ma kierować pracami zespołu. Rolą ScrumMaster jest bycie trenerem, wsparcie dla zespołu i usuwanie wszelkich przeszkód jakie się pojawiają.

Drugim zasadniczym obowiązkiem ScrumMaster’a jest nadzorowanie procesu Scrum. Musi on dopilnować, aby wszystkie pozostałe osoby stosowały się do zasad metodyki. Np. nie próbował zmieniać wymagań przypisanych do danego sprintu (iteracji) w trakcie jego trwania.

O ile zespół sam organizuje swoją pracę ScrumMaster powinien analizować jej wyniki i reagować w przypadku kiedy zauważa niebezpieczeństwo.

(iteracji)(iteracji)